Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thức ăn có vai trò gì đối với cơ thể của chúng ta ?

Thức ăn có vai trò gì đối với cơ thể của chúng ta ?

Hướng dẫn trả lời 

Thức ăn có những vai trò đối vs chúng ta là

-Cung cấp đủ chất dinh dưỡng và kháng thể

-Giúp chúng ta chống chịu đc vs pệnh

-Làm cho cơ thể khỏe mạnh

- phát triển cơ thể và làm cân pằng
a