Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phát biểu định luật Ôm cho mạch điện

1.  Phát biểu định luật Ôm cho mạch điện xoay chiều chỉ có,

a) một tụ điện;

b) một cuộn cảm thuần.

Bài giải: