Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu những đặc điểm (về phương, chiều, điểm đặt)

1. Nêu những đặc điểm (về phương, chiều, điểm đặt) của lực đàn hồi của:

a) Lò xo

b) Dây cao su, dây thép

c) Mặt phẳng tiếp xúc.

Hướng dẫn giải:

Lò xo :- Điểm đặt :2 đầu lò xo

          - Phương :trùng với trục lò xo

          - Chiều :ngược của lực đàn hồi ngược với chiều của ngoại lực gây biến dạng

Dây cao su, dây thép

          - Điểm đặt :2 đầu

          - Phương :cùng phương với lực gây biến dạng

          - Chiều :ngược của lực đàn hồi ngược với chiều của ngoại lực gây biến dạng

Mặt phẳng tiếp xúc.

          - Điểm đặt :tại mặt tiếp xúc

          - Phương :cùng phương với lực gây biến dạng

          - Chiều : ngược chiều với chiều gây ra biến dạng