Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Những phát biểu sau đây đúng hay sai ?

1. Những phát biểu sau đây đúng hay sai ?

a) Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol.

b)Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm COO- .

c) Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử CnH2nO2, với n ≥ 2.

d) Hợp chất CH3COOC2H5  thuộc loại este.

e) Săn phẩm của phản ứng giữa axit và ancol là este.

Hướng dẫn giải.

a) S                   B) S vì phân tử este không có anion COO

c) Đ                   d) Đ                            e) S