Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Sinh quyển là gì ? Sinh vật có phân bổ đều trong toàn bộ chiều dầy của sinh quyển?

Bài 1. Sinh quyển là gì ? Sinh vật có phân bổ đều trong toàn bộ chiều dầy của sinh quyển?

Lời giải:

- Sinh quyển là một quyển của Trái đất, trong đó có toàn bộ sinh vật sinh sống.

- Sinh vật không phân bố đều trong toàn bộ chiều dày của sinh quyển. Vì sinh vật chỉ phân bố tập trung vào nơi có thực vật mọc.