Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nếu hai chất khí khác nhau mà có thể tích bằng nhau

1. Kết luận nào sau đây đúng ?

Nếu hai chất khí khác nhau mà có thể tích bằng nhau (đo cùng nhiệt độ và áp suất) thì:

a) Chúng có cùng số mol chất.

b) Chúng có cùng khối lượng .

c) Chúng có cùng số phân tử.

d) Không thể kết luận được điều gì cả.

Bài giải:

Câu a và c đúng.