Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phát biểu định nghĩa

1. Phát biểu định nghĩa:

a) Giá trị tức thời;

b) Giá trị cực đại;

c) Giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều hình sin.

Bài giải.