Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một người đi xe đạp xuống một cái dốc dài 100m hết 25s.

1. Một người đi xe đạp xuống một cái dốc dài 100m hết 25s. Xuống hết dốc, xe làm tiếp đoạn đường dài 50m trong 20s rồi mới dừng hẳn. Tính vận tốc trung bình của người đi xe trên mỗi đoạn đường và trên cả quãng đường.

Hướng dẫn giải:

Vtb1 = \(\frac{s_{1}}{t_{1}}\) = \(\frac{100}{25}\) = 4 m/s.

Vtb2 = \(\frac{s_{2}}{t_{2}}\) = \(\frac{50}{20}\) = 2,5m/s

Vtb = \(\frac{s_{1}+s_{2}}{t_{1}+t_{2}}\) = \(\frac{150}{45}\) = 3,33m/s.