Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Năm 1786, Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc đê làm gì ?

Năm 1786, Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc đê làm gì ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Mùa xuân năm 1771, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ lên vùng Tây Sơn thượng đạo (nay thuộc An Khê, Gia Lai) lập căn cứ, dựng cờ khởi nghĩa chống chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong.

Sau khi lật đổ chính quyền họ Nguyễn, làm chủ toàn bộ vùng đất Đàng Trong, Nguyễn Huệ quyết định tiến ra Thăng Long, lật đổ chính quyền họ Trịnh, thống nhất giang sơn. Đó là năm 1786.