Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Nét đặc trưng của đô thị hoá ở môi trường đới ôn hoà là gì ?

Bài 1. Nét đặc trưng của đô thị hoá ở môi trường đới ôn hoà là gì ?
Trả lời:
Có tỉ lệ dân đô thị cao, hơn 75% dân cư sinh sống trong các đô thị.
- Tập trung nhiều đô thị nhất thế giới, có các siêu đô thị.
- Các đô thị phát triển theo quy hoạch.
- Các đô thị mở rộng kết nối với nhau liên tục thành chuỗi đô thị hay chùm đô thị.
- Lối sống đô thị đã phổ biến trong phần lớn dân cư.

Các bài học nên tham khảo