Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a. Gọi S là diện tích xung quanh của hình trụ có hai đường tròn đáy ngoại tiếp hai hình vuông ABCD và A'B'C'D'. Diện tích S là:

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a. Gọi S là diện tích xung quanh của hình trụ có hai đường tròn đáy ngoại tiếp hai hình vuông ABCD và A'B'C'D'. Diện tích S là:

(A) πa2;                                      (B) πa2\(\sqrt 2 \) ;

(C) πa2\(\sqrt 3 \);                                (D) \({{\pi {{\rm{a}}^2}\sqrt 2 } \over 2}\).

Giải

Chọn (B) πa2\(\sqrt 2 \) ;