Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Để sản xuất ra khối lượng nông sản lớn, có giá trị cao, nền nông nghiệp tiên tiến ở đới ôn hoà đã áp dụng những biện pháp gì ?

Bài 1. Để sản xuất ra khối lượng nông sản lớn, có giá trị cao, nền nông nghiệp tiên tiến ở đới ôn hoà đã áp dụng những biện pháp gì ?
Trả lời:

-         Áp dụng khoa học – kĩ thuật.

-         Sản xuất chuyên môn hóa.

-         Sản xuất theo qui mô lớn.

-         Lai tạo, tuyển chọn giống cây trồng, vật nuôi.