Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tại sao quân ta chọn ải Chi Lăng làm trận địa đánh địch ?

Tại sao quân ta chọn ải Chi Lăng làm trận địa đánh địch ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Ải Chi Lãng là vùng núi đá hiểm trở, đường nhỏ hẹp, khe sâu, rừng cây um tùm.

Sử cũ chép rằng : Thời nhà Minh cai trị nước ta, nghĩa quân Lam Sơn do Lê Lợi đứng đầu, từ Thanh Hoá kéo ra bao vây Đông Quan (nay là Hà Nội). Nhà Minh lo sợ cử hai đạo quân kéo sang phá vây.