Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Nói rõ vai trò của khí quyển đối với đời sống trên Trái Đất.

Bài 1. Nói rõ vai trò của khí quyển đối với đời sống trên Trái Đất.

Lời giải.

- Khí quyển rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của sinh vật trên Trái Đất.
- Là lớp vỏ hào vỏ Trái Đất.
- Hãy nêu sự phân bố các khối khí và các frông theo thứ tự từ cực Bắc tới cực Nam của Trái Đất.