Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy tính hóa trị của đồng Cu...

 1. Hãy tính hóa trị của đồng Cu, photpho P, silic Si và sắt Fe trong các công thức hóa học sau: Cu(OH)2, PCl5, SiO2, Fe(NO3)3.

Hướng dẫn giải:

Ta có: nhóm (OH), (NO3) và Cl đều hóa trị I.

-   Cu(OH)2 : 1.a = 2.I à Cu hóa trị II.

-    PCl5 : 1.a = 5.I à P hóa trị V.

-    SiO2 : 1.a = 2.II à Si hóa trị IV.

-    Fe(NO3)3 : 1.a = 3.I à Fe hóa trị III.