Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy nêu vai trò của nhà ở đối với đời sống con người?

Hãy nêu vai trò của nhà ở đối với đời sống con người?

Hướng dẫn trả lời 

− Là nơi trú ngụ của con người

− Bảo vệ con người tránh khỏi những ảnh hưởng xấu của thiên nhiên, xã hội

− Là nơi đáp ứng các nhu cầu về vật chất và văn hóa tinh thần của các các thành viên trong gia đình. 

Các bài học nên tham khảo