Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Nêu một ví dụ về tính tương đối của quỹ đạo của chuyển động.

1. Nêu một ví dụ về tính tương đối của quỹ đạo của chuyển động.

Trả lời:

Ví dụ: một người ngồi trên xe buýt đang chuyển động thì người đó chuyển động so với ngôi nhà bên đường nhưng đứng yên so với xe buýt