Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ta quyết định mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 nhằm mục đích gì ?

Ta quyết định mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 nhằm mục đích gì ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Quân ta quyết định mở chiến dịch nhằm giải phóng một phần biên giới, củng cố và mở rộng Căn cứ địa Việt Bắc, khai thông đường liên lạc quốc tế.