Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là:

1. Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là:

A. 3               B. 5             C. 6                        D. 7

Chọn đáp án đúng

Bài giải:

Chọn đáp án C