Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Một dây dẫn bằng nicrom dài 30m, tiết diện 0,3mm2 được mắc vào hiệu điện thế 220v. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này.

Bài 1. Một dây dẫn bằng nicrom dài 30m, tiết diện 0,3mm2 được mắc vào hiệu điện thế 220v. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này.

GỢI Ý CÁCH GIẢI:

- Tính điện trở của dây dẫn: R = 110Ω

- Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.

Trả lời:

Điện trở của dây dẫn được tính là 

R = \( \rho \frac{1}{S}\)  = 1,1.10-6  .\( \frac{30}{0,3.10^{-6}}\) = 110Ω

Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là I = \( \frac{U}{R}\) = \( \frac{220}{110}\)  = 2A.