Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Các đỉnh, cạnh, mặt của một đa diện phải thoả mãn những tính chất nào?

Các đỉnh, cạnh, mặt của một đa diện phải thoả mãn những tính chất nào?

Giải

Các đỉnh, cạnh, mặt của một đa diện phải thoả mãn những tính chất:

- Hai đa giác phân biệt chỉ có thể hoặc không giao nhau, hoặc chỉ có một đỉnh chung, hoặc chỉ có một đỉnh chung.

- Mỗi cạnh của đa giác nào cũng là cạnh chung của đúng hai đa giác.