Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Một lớp học có 28 học sinh, trong đó số em nam bằng

Bài 1. Một lớp học có 28 học sinh, trong đó số em nam bằng  số em nữ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu em nữ, bao nhiêu em nam?

Bài làm

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 5 = 7 (phần)

Số nam là: 28 : 7 x 2 = 8 (em)

Số nữa là: 28 - 8 = 20 (em)

Đáp số: 8 em nam và 20 em nữ.