Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Hãy nêu lên các điều kiện để phản ứng nhiệt hạch có thể xảy ra.

1. Hãy nêu lên các điều kiện để phản ứng nhiệt hạch có thể xảy ra.

Trả lời:

Nhiệt độ của hỗn hợp phải cỡ 100 triệu độ ; mật độ hạt trong khối plasma phải đủ lớn ; thời gian duy trì trạng thái plasma phải đủ dài.