Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thế nào là anđehit?

1. Thế nào là anđehit? Viết công thức cấu tạo của các anđehit có công thức phân tử C4H8O và gọi tên chúng.

Hướng dẫn giải:

Các anđehitt C4H8O: CH3-CH2-CH2-CHO anđehit butyric (butanal).

                             CH3- CH –CHO anđehit isobutiric (2- metyl propanal).