Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. So sánh quá trình phóng xạ α và quá trình phân hạch

1. So sánh quá trình phóng xạ α và quá trình phân hạch.

Trả lời:

Phóng xạ α

Phân hạch

 -         Tự hủy thành hạt nhân mới cùng với các hạt α (và có thể thêm ɣ ).

-         Tỏa năng lượng

 -         Vỡ thành hai mảnh, kèm theo sự phát ra một và nơtron.

-         Tỏa năng lượng