Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chất dinh dưỡng có vai trò như thế nào đối với cuộc sống con người?

1. Chất dinh dưỡng có vai trò như thế nào đối với cuộc sống con người?

Hướng dẫn giải:

Lương thực , thực phẩm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng ,cung cấp năng lượng cho con người và hoạt động. Ăn không đủ, thiếu chất dinh dưỡng làm cơ thể hoạt động không hiệu quả, sức khỏe yếu, chậm phát triển,..

VD: thiếu iot gây bệnh bướu cổ, thiếu vitamin A gây mờ mắt,..