Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một học sinh bố trí thí nghiệm theo sơ đố

Bài 1. Một học sinh bố trí thí nghiệm theo sơ đố (Hình 30.5)

Thấu kính phân kỳ L1 có tiêu cự f1 = - 10 cm. Khoảng cách từ ảnh S'1 tạo bởi L1 đến màn có giá trị nào ?.

A. 60 cm.

B. 80 cm.

C. Một giá trị khác A, B.

D. Không xác định được, vì không có vật nên L1 không tạo được ảnh.

Hướng dẫn giải:

đáp án D