Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho hình vuông ABCD tâm O (h.1.38)

Cho hình vuông ABCD tâm O (h.1.38)

a, Tìm ảnh của điểm C qua phép quay tâm A góc \( 90^{\circ}\)

b, Tìm ảnh của đường thẳng BC qua phép quay tâm O góc \( 90^{\circ}\)

Lời giải: hình 1.18

a, Gọi E là điểm đối xứng với C qua tâm D. Khi đó \({Q_{(O,90^{\circ})}}^{}\) (C) = E

b, \({Q_{(O,90^{\circ})}}^{}\) (B) = C, \({Q_{(O,90^{\circ})}}^{}\) (C) = D

Vậy ảnh của đường thẳng BC qua phép quay tâm O góc \( 90^{\circ}\) là đường thẳng CD