Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Trong các câu sau câu nào đúng? câu nào sai?

1.   Trong các câu sau câu nào đúng? câu nào sai?

   1. Kích thước hạt nhân tỉ lệ với số nuclôn A.

   2. Các hạt nhân đồng vị có cùng số prôtôn.

   3. Các hạt nhân đồng vị có cùng số nuclôn.

   4. Điện tích hạt nhân tỉ lệ với số prôtôn.

   5. Một hạt nhân có khối lượng 1u thì sẽ có năng lượng tương ứng 931,5 MeV.

Trả lời:

1 - S; 2 - Đ; 3 - S; 4 - Đ; 5 - Đ.