Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phát biểu định nghĩa nội năng.

1. Phát biểu định nghĩa nội năng.

Bài làm.

Trong nhiệt động lực học, người ta gọi tống động năng và thê' năng năng của các phân tử cấu tạo nên vật là nội năng của vật.