Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trên hình bên, diện tích của hình tứ giác ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC

Trên hình bên, diện tích của hình tứ giác ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC là 13,6cm2. Tính diện tích của hình tứ giác ABCD, biết tỉ số diện tích của hình tam giác BEC và diện tích hình tứ giác ABED là \(\frac{2}{3}\).

Bài giải:

Theo đề bài ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, diện tích hình tam giác BEC là:

13,6 : (3 - 2) x 2 = 27,2 (cm2)

Diện tích hình tứ giác ABED là: 27,2 + 13,6 = 40,8 (cm2)

Diện tích hình tứ giác ABCD là: 40,8 + 27,2 = 68 (cm2)

Đáp số: 68cm2.