Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.1, trong đó ...

Bài 1. cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.1, trong đó R1 = 5 Ω. Khi K đóng, vôn kế chỉ 6 V, ampe kế chỉ 0,5 A.

a) tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b) tính điện trở R2

Hướng dẫn.

a) Điện trở tương đương của đoạn mạch: \(R_{td}=\frac{U_{AB}}{I}=\frac{6}{0,5}\) = 12 Ω.

b) Vì R1 + R2 = R suy ra R2 = R – R1 = 12 – 5 = 7 Ω.