Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu ? Do ai chủ trì ?

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu ? Do ai chủ trì ?

Trả lời:

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở Hồng Kông - Trung Quốc từ ngày 6/1 đến ngày 7/2 năm 1930 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc.