Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

So sánh các đơn vị diện tích và thể tích.

8m25dm2...8,05m2                         7m35dm3 ...7,005m3

8m25dm2 ...8,5m2                          7m3 5dm3...7,5m3

8m25dm2...8,005m2                        2,94dm3...2dm394cm3

Bài giải:

8m25dm2 = 8,05m2                         7m35dm3 = 7,005m3

8m25dm2 < 8,5m2                          7m3 5dm3 < 7,5m3

8m25dm2 > 8,005m2                        2,94dm> 2dm394cm3

Các bài học nên tham khảo