Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Chuyển động thẳng đều là gì?

1. Chuyển động thẳng đều là gì?

Trả lời:

Chuyển động thằng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường.