Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

a) Viết phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây.

a) Viết phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây:

b) Viết số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây:

Bài giải:

a) Hình 1: ;             Hình 2: ;            Hình 3: ;              Hình 4: 

b) Hình 1:               Hình 2:            Hình 3:                Hình 4: