Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Kể tên một số dân tộc ở đồng bằng duyên hải miền Trung.

Kể tên một số dân tộc ở đồng bằng duyên hải miền Trung.

GỢI Ý LÀM BÀI

Một số dân tộc ở đồng bằng duyên hải miền Trung là:

- Dân tộc Kinh

- Dân tộc Chăm

- Dân tộc Katu

- Dân tộc Cor

- Dân tộc Cadong

- Dân tộc Raglai

- Dân tộc Xêđăng

- Dân tộc Giẻ - Triêng

- Dân tộc Hrê

- Dân tộc Bana....