Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phân tích hướng gió về mùa đông Dựa vào hình 4.1 (SGK trang 14), em hãy:

Dựa vào hình 4.1 (SGK trang 14), em hãy:

-     Xác định các trung tâm áp thấp và áp cao.

-     Xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa đông và ghi vào vở học theo mẫu bảng 4.1 (SGK trang 14).

Trả lời:

- Các trung tâm áp thấp là: Áp thấp Ai-xơ-len, Áp thấp A-le-út, Áp thấp Ô-xtrây-li-a, Áp thấp Xích đạo

- Các trung tâm áp cao là: Áp cao A-xơ, Áp cao Xi-bia, Áp cao Nam Đại Tây Dương, Áp cao Nam Ấn Độ Dương

Hướng gió theo mùa

Khu vực

Hướng gió mùa đông (tháng 1)

Đồng Á

Tây bắc

Đông Nam Á

Bắc hoặc đông bắc

Nam Á

Đông bắc