Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Quang phổ vạch phát xạ là gì?

Quang phổ vạch phát xạ là gì? Điều kiện để có quang phổ vạch phát xạ là gì? Đặc điểm của quang phổ vạch phát xạ là gì?

Hướng dẫn giải:

Quang phổ vạch phát xạ do chất khí ở áp suất thấp phát ra, khi bị kích thích bằng điện hay nhiệt. Quang phổ vạch của mỗi nguyên tố thì đặc trưng cho vạch đó.