Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thế nào là ankadien, ankadien liên hợp? Viết công thức cấu tạo và tên gọi các ankadien liên hợp có công thức phân tử C4H6,C5H8.

Thế nào là ankadien, ankadien liên hợp? Viết công thức cấu tạo và tên gọi các ankadien liên hợp có công thức phân tử C4H6,C5H8.

Giải:

-Ankadien là hidrocacbon mạch hở có hai liên kết đôi C=C trong phân tử

-Ankadien có hai liên kết đôi cách nhau 1 liên kết đơn gọi là ankadien liên hợp.