Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Để sử dụng nhiên liệu có hiệu quả cần phải cung cấp không khí hoặc oxi:

Bài 1. Để sử dụng nhiên liệu có hiệu quả cần phải cung cấp không khí hoặc oxi:

a) vừa đủ ;             b) thiếu ;                 c) dư.

Hãy chọn trường hợp đúng và giải thích.

Giải

câu a đúng , câu b sai vì nhiên liệu không cháy hết . Câu c sai vì khi đo phải cung cấp năng lượng để làm nóng không khí dư