Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu tên và tìm 4 đại dương trên quả Địa cầu hoặc trên Bản đồ Tự nhiên Thế giới

Nêu tên và tìm 4 đại dương trên quả Địa cầu hoặc trên Bản đồ Tự nhiên Thế giới.


GỢI Ý LÀM BÀI

Các em dựa trên quả Địa cầu hoặc trên Bản đồ Tự nhiên Thế giới để tìm 4 đại dương là Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.