Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùng

Bài 1. Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùng

A.  số khối.          C.  sô' proton.

B.  số nơtron.       D.  số nơtron và số proton.

Chọn C.

a