Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dân cư châu Mĩ có đặc điểm gì nổi bật ?

Dân cư châu Mĩ có đặc điểm gì nổi bật ?

GỢI Ý LÀM BÀI

– Người Anh-điêng đã sinh sống từ lâu đời ở châu Mĩ.

– Phần lớn dân cư châu Mĩ có nguồn gốc là người nhập cư từ các châu lục khác đến.

– Dân cư sống tập trung ở miền ven biển và miền Đông.