Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1.Trình bày thí nghiệm của Niu- tơn

Bài 1.Trình bày thí nghiệm của Niu- tơn về sự tán sắc ánh sáng.

Hướng dẫn giải:

Khi  có tia ló ra khỏi lăng kính thì tia ló bao giờ cũng lệch về đáy lăng kính so với tia tới.