Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Cấu tạo đặc biệt của phân tử benzen là :

Bài 1.  Cấu tạo đặc biệt của phân tử benzen là :

A.  Phân tử có vòng 6 cạnh.

B.  Phân tử có ba liên kết đôi.

C.  Phân tử có vòng 6 cạnh chứa ba liên kết đôi xen kẽ ba liên kết đơn.

D. Phân tử có vòng 6 cạnh chứa liên kết đôi và liên kết đơn.

Hãy chọn câu đúng nhất trong các câu trên.

Giải: 

Đáp án đúng là: C