Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy nêu bốn nguyên tắc cở bản

1. Hãy nêu bốn nguyên tắc cở bản của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến.

Hướng dẫn:

Bốn nguyên tắc cơ bản của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến là:

a) Phải dùng các sóng điện từ cao tần làm sóng mang để tải các thông tin.

b) Phải biến điệu sóng mang.

c) Phải khuếch tán được dao động điện từ âm tần ra khỏi dao động điện từ cao tần

d) Phải khuếch đại tín hiệu