Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Hãy tính số liên kết đơn, liên kết đôi giữa những nguyên tử cacbon trong phân tử các chất sau:

Bài 1. Hãy tính số liên kết đơn, liên kết đôi giữa những nguyên tử cacbon trong phân tử các chất sau:    

a) CH3 - CH3 ;            b) CH2 = CH2 ;                c) CH2 = CH - CH = CH2.

Giải

a) Có 1 liên kết đơn

b) Có 1 liên kết đôi

c) Có 2 liên kết đôi và 1 liên kiết đơn