Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập ở bài tập số 2...

1. Hãy mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập ở bài tập số 2 của \(\S 1\) bằng cách vẽ biểu đồ tần suất hình cột và đường gấp khúc tần suất.

Hướng dẫn.

Biểu đồ tần suất hình cột (hình h.a) và đường gấp khúc tần suất (hình h.b).

                                           

           Hình h.a                                                                  Hình h.b