Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thế nào là hidrocacbon no, ankan, xicloankan?

Thế nào là hidrocacbon no, ankan, xichoankan?

Hướng dẫn giải:

-            Hiđrôcacbon no là các hiđrôcacbon mà các   trong phân tử của nó  với nhau bằng 

_           Ankan là hidro no mạch hở: CnH2n+2 (n ≥1)

–          Xicloankan là hidrocacbon no mạch vòng CTTQ của monoxicloankan CnH2n (n≥3)